POBYT BEZ OPŁAT
SZPITALNY ODDZIAŁ REHABILITACJI

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ramach umowy z NFZ

Szpital rehabilitacyjny “Medyk” w Jantarze świadczy usługi rehabilitacyjne dla pacjentów ze schorzeniam układu ruchu, osób po wypadkach i po operacjach ortopedycznych oraz pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi, u których niemożliwym jest osiągnięcie efektu leczniczego w warunkach ambulatoryjnych lub oddziału dziennego, a ich stan wymaga całodobowego nadzoru medycznego.

SZPITALNY ODDZIAŁ REHABILITACJI

Bogato wyposażona baza rehabilitacyjna

Szpital położony jest na skraju sosnowego lasu, oddzielającego go od czystej piaszczystej plaży. Posiada bogato wyposażoną bazę rehabilitacyjną, pozwalającą na wykonanie ponad 70 rodzajów zabiegów z zakresu fizykoterapi, kinezyterapii i hydroterapii. Dysponuje pływalnią krytą, komorą do krioterapii ogólnoustrojowej, grotą solną, salami gimnastycznymi i licznymi gabinetami rehabilitacyjnymi.

WSKAZANIEM DO UZYSKANIA POBYTU REFUNDOWANEGO PRZEZ NFZ JEST:

STAN PO ZABIEGACH NARZĄDU RUCHU: CHIRURGICZNYCH, ORTOPEDYCZNYCH I NEUROCHIRUGICZNYCH

STAN PO URAZACH NARZĄDU RUCHU

ZAOSTRZENIA W PRZEBIEGU CHORÓB PRZEWLEKŁYCH DOTYCZĄCYCH NARZĄDU RUCHU, W TYM ZMIAN ZWYRODNIENIOWYCH STAWÓW I KRĘGOSŁUPA

ZAOSTRZENIA W PRZEBIEGU CHORÓB ZAPALNYCH NP. RZS, ZZSK, CHOROBY TKANKI ŁĄCZNEJ

Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową w trybie stacjonarnym (wg wzoru NFZ )
może być wystawione przez lekarza, wykonującego świadczenia w ramach kontraktu z NFZ z:

ODDZIAŁU SZPITALNEGO:
neurochirurgicznego, urazowo-ortopedycznego, neurologicznego, chirurgicznego i reumatologicznego

PORADNI SPECJALISTYCZNEJ:
rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, neurochirurgicznej i reumatologicznej

WAŻNE INFORMACJE

Od dnia 09.01.2022r. skierowania na Rehabilitację Leczniczą Stacjonarną (szpitalną), przyjmowane będą wyłącznie w formie e-skierowania.

Po wystawieniu skierowania przez lekarza szpitala, poradni specjalistycznej rejestracji na leczenie rehabilitacyjne można dokonać po przekazaniu KODu DOSTĘPU (4 cyfry umieszczone na skierowaniu lub generowane z systemu internetowego konta pacjenta IKP), oraz podaniu numer PESEL.

Informację o w/w należy przekazać do Szpitala Rehabilitacyjnego „Jantar” i „Medyk” w formie:

a) telefonicznej pod nr  „Jantar” 55 245 01 45, 55 245 01 44, 693 311 114, „Medyk” pod nr  55 246 93 30, 603 895 739

b) elektronicznie za pośrednictwem e-mail – info@szpitaljantar.plplanowanie@szpitaljantar.pl

c) pocztą tradycyjną pod adresem:
Szpital Rehabilitacyjny  „Jantar”
Rybacka 15, 82-103 Jantar,

Szpital Rehabilitacyjny  „Medyk”
ul. Rybacka 44, 82-103 Jantar

Celem usprawniania rejestracji skierowania i wpisu w kolejkę oczekujących proszę przekazać numer telefonu do kontaktu.
Wszelkie dodatkowe informacje udzielane będą pod nr telefonu 55 245 01 44 lub w formie pisemnej przesłanej na adres ze skierowania.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej (dziennikustaw.gov.pl)
https://www.cez.gov.pl/e-zdrowie-p1/e-skierowanie/

Z uwagi na wysokie zagrożenie epidemiologiczne związane z wirusem SARS-CVoV-2 Szpital wprowadził, w trosce o bezpieczeństwo pacjentów, pewne  ograniczenia ich praw i swobód:

 1. całkowity zakaz odwiedzin – do odwołania,
 2. całkowity zakaz opuszczania terenu Szpitala – do dyspozycji pacjentów pozostaje natomiast znajdujący się przy budynku ogród.
 3. oczekujemy także na bezwzględne stosowanie się do wprowadzonych w Szpitalu procedur epidemiologicznych, w tym szczególnie noszenia maseczek ochronnych, dezynfekcje rąk i utrzymywanie, w miarę możliwości, dystansu społecznego.
 4. zobligowani są Państwo do podpisania zobowiązania o przestrzeganiu wymienionych reguł. Jeśli ktoś jednak nie zgadza się z tymi zasadami i nie będzie ich stosował to prosimy o rezygnacje z pobytu.

Ograniczenia te będą łagodzone w miarę malejącego zagrożenia epidemiologicznego.

Osoby, które nie będą stosowały się do w/w zaleceń będą wypisywane w trybie dyscyplinarnym.

Leczenie w oddziale trwa do 6 tygodni, w zależności od rodzaju schorzenia i stanu fizycznego pacjenta.
Pacjent korzysta średnio z 5 zabiegów rehabilitacyjnych dziennie przez 6 dni w tygodniu, według wskazań lekarskich.
Są to zabiegi z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii, hydroterapii, balneologii oraz masażu.

 • W Szpitalu obowiązuje identyfikacja pacjentów – noszenie opaski;
 • Jakość wody na pływalni spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz, 2016);
 • Dzień pierwszy i ostatni są dniami bez zabiegów;
 • Świadczenia rozpoczynają się obiadem pierwszego dnia pobytu, a kończą się śniadaniem ostatniego dnia pobytu;
 • W dniu przyjazdu pacjent jest przyjmowany przez personel medyczny, odbywają się konsultacje lekarskie oraz adaptacja do warunków oddziału;
 • W dniu wyjazdu pacjent otrzymuje kartę wypisową z zaleceniami dotyczącymi dalszej rehabilitacji i leczenia, recepty oraz opcjonalne zwolnienie lekarskie;
 • Pacjenci obligatoryjnie nie mogą być wypisani w dniu, w którym korzystali z zabiegów;
 • Prosimy pacjentów o zabranie ze sobą całej posiadanej dokumentacji medycznej;
 • Istnieje możliwość wykupienia i skorzystania z dodatkowych zabiegów rehabilitacyjnych.
 • Opłata za parking – 5 zł/doba (parking strzeżony i monitorowany).

NASZA KADRA

SZPITALNY ODDZIAŁ REHABILITACJI

Zespół specjalistów

Podstawą działania Szpitalnego Oddziału Rehabilitacji Narządu Ruchu “Medyk” jest doświadczona kadra medyczna. Pracuje tu zespół lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej, balneologii, ortopedii i traumatologii, neurologii, kardiologii i chorób wewnętrznych. Profesjonalnie przygotowane pielęgniarki czuwają przez całą dobą nad stanem pacjentów i dbają o ich dobre samopoczucie.

LEKARZE SPECJALIŚCI
 • REHABILITACJI MEDYCZNEJ
 • BALNEOLOGII MEDYCYNY FIZYKALNEJ
 • REUMATOLOGII
 • NEUROLOGII
 • KARDIOLOGII
 • CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
 • ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII
ZESPÓŁ FIZJOTERAPEUTÓW
 • MAGISTROWIE FIZJOTERAPII
 • LICENCJACI FIZJOTERAPII
 • TECHNICY FIZJOTERAPII
 • TECHNICY MASAŻYŚCI
 • MAGISTROWIE ODNOWY BIOLOGICZNEJ

Z uprawnieniami do:
Prowadzenia terapii NEURAC, PNF, NDT BOBATH; Prowadzenia zajęć w wodzie metodą HALLWICK, prowadzenia zajęć NORDIC WALKING; Prowadzenia terapii i treningu z zastosowaniem przyborów THERA-BAND; Wykonywania zabiegu KRIOTERAPII OGÓLNOUSTROJOWEJ; Wykonywania KINESIO TAPINGU; Wykonywania drenażu limfatycznego z bandażowaniem; Wykonywania leczniczego masażu tensegracyjnego; Wykonywania terapii mięśniowo-powięziowej punktów spustowych; Wykonania masażu LOMI LOMI, bańką chińską, kamieniami wulkanicznymi i stemplami ziołowymi.

ZESPÓŁ PIELĘGNIAREK
 • MAGISTROWIE PIELĘGNIARSTWA
 • LICENCJACI PIELĘGNIARSTWA
 • PIELĘGNIARKI DYPLOMOWANE
  W TYM:
 • SPECJALIŚCI ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
 • SPECJALIŚCI PIELĘGNIARSTWA OPERACYJNEGO
 • SPECJALIŚCI PIELĘGNIARSTWA W ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ OPIECE

Z uprawnieniami do:
Wykonywania zapisu EKG i jego interpretacji;
Wykonywania badań spirometrycznych.

Szkolone w zakresie:
Resuscytacji krążeniowo-oddechowej; Postępowania w przypadku ran przewlekłych i trudno gojących się; Profilaktyki zakażeń szpitalnych; Pielęgniarstwa chirurgicznego, anestezjologicznego, epidemiologicznego i operacyjnego; Pielęgniarstwa opieki długoterminowej; Pielęgniarstwa ratunkowego; Pielęgniarstwa rodzinnego.

LOGOPEDZI I NEUROLOGOPEDZI

SZKOLENI W ZAKRESIE:

 • DIAGNOZY I TERAPII AFAZJI
 • TERAPII ZABURZEŃ MOWY W PRZEBIEGU SCHORZEŃ DEZINTEGRACYJNYCH I NEURODEZINTEGRACYJNYCH
 • TERAPII W NIEDOKSZTAŁCENIU MOWY POCHODZENIA KOROWEGO (ALALIA)
 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKI
ZESPÓŁ PSYCHOLOGÓW

Z UPRAWNIENIAMI DO:

 • TERAPII I PSYCHOTERAPII INDYWIDUALNEJ
 • PSYCHOTERAPII POZNAWCZO-BEHAWIORALNEJ
 • TRENINGU INTRAPSYCHICZNEGO
 • TRENINGU OTWARCIA
 • TRENINGU INTERPERSONALNEGO
 • TRENINGU TERAPEUTYCZNEGO GRUPOWEGO
 • SUPERWIZJI – GRUPA BALINTA
 • PSYCHOTERAPII PSYCHOANALITYCZNEJ
 • INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Zobacz także


BAZA REHABILITACYJNA

Pakiety medyczne

ODDZIAŁ SZPITALNY

Poradnik Pacjenta

ODDZIAŁ SZPITALNY

Opisy zabiegów