BAZA REHABILITACYJNA

Jantar Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ramach umowy z NFZ

Zakład Rehabilitacji Leczniczej „Medyk” w Jantarze prowadzi rehabilitację ogólnoustrojową stacjonarną w ramach umowy z NFZ dla pacjentów, u których niemożliwym jest osiągnięcie efektu leczniczego w warunkach ambulatoryjnych lub oddziału dziennego, a stan pacjenta wymaga całodobowego nadzoru medycznego.

WSKAZANIEM DO UZYSKANIA POBYTU REFUNDOWANEGO PRZEZ NFZ JEST:

STAN PO ZABIEGACH NARZĄDU RUCHU: CHIRURGICZNYCH, ORTOPEDYCZNYCH I NEUROCHIRUGICZNYCH

STAN PO URAZACH NARZĄDU RUCHU

PRZEWLEKŁE SCHORZENIA NEUROLOGICZNE NP. SM, NIEDOWŁADY, POLINEUROPATIE, CHOROBA PARKINSONA

ZAOSTRZENIA W PRZEBIEGU CHORÓB PRZEWLEKŁYCH DOTYCZĄCYCH NARZĄDU RUCHU, W TYM ZMIAN ZWYRODNIENIOWYCH STAWÓW I KRĘGOSŁUPA, CHORÓB ZAPALNYCH NP. RZS, ZZSK, CHOROBY TKANKI ŁĄCZNEJ

BAZA REHABILITACYJNA

Bogate wyposażenie

W naszym ośrodku znajdą Państwo między innymi: basen do ćwiczeń aqua-aerobic, jacuzzi, sauny, sale gimnastyczne, siłownię oraz liczne gabinety z pełnym wyposażeniem rehabilitacyjnym. Zespół wykwalifikowanych i doświadczonych fizjoterapeutów, pracujący pod nadzorem lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej, wykonuje szereg zabiegów, które prowadzą do zmniejszenia dolegliwości bólowych, usprawnienia pracy mięśni i stawów, powstrzymania postępu chorób zwyrodnieniowych i powrotu do zdrowia.

 

Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową w trybie stacjonarnym (wg wzoru NFZ )
może być wystawione przez lekarza, wykonującego świadczenia w ramach kontraktu z NFZ:

ODDZIAŁU SZPITALNEGO:
neurochirurgicznego, urazowo-ortopedycznego, neurologicznego , chirurgicznego i reumatologicznego

PORADNI SPECJALISTYCZNEJ:
rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, neurochirurgicznej i reumatologicznej

 

UWAGA: Pobyt w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej w Jantarze jest dla pacjentów przyjętych na rehabilitację ogólnoustrojową pobytem refundowanym przez NFZ tylko w stopniu częściowym. W związku z tym pacjentów obowiązuje opłata za zakwaterowanie i wyżywienie.

WARUNKI DOPŁAT

Zgodnie z: Ustawą o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004, art. 18, ustęp 1, oraz z Zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 80/2013/DSOZ z dnia 16 grudnia 2013 par. 27, ustęp 8. Zarządzeniem Prezesa Sp. ”ROMED” Nr 5/2017 wysokość opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie ustala się dla Zakładu Rehabilitacji Leczniczej „Medyk” ul. Rybacka 44

POBYT W TERMINACH POBYT W POKOJU 2-OSOBOWYM POBYT W APARTAMENCIE
01.10.2018 – 10.12.2018 100 zł/osobodzień* *cena może ulec zmianie 200 zł/osobodzień* *cena może ulec zmianie
10.12.2018 – 10.01.2019 90 zł/osobodzień* *cena może ulec zmianie BRAK POBYTÓW* *informacja może ulec zmianie
11.01.2019 – 30.04.2019 100 zł/osobodzień* *cena może ulec zmianie 200 zł/osobodzień* *cena może ulec zmianie
01.05.2019 – 30.09.2019 120 zł/osobodzień* *cena może ulec zmianie 240 zł/osobodzień* *cena może ulec zmianie
01.10.2019 – 31.12.2019 100 zł/osobodzień* *cena może ulec zmianie 200 zł/osobodzień* *cena może ulec zmianie

UWAGA!

Informacje dla pacjentów:

  • W dniu przyjazdu pobyt rozpoczynamy obiadem, w dniu wyjazdu pobyt kończymy śniadaniem,
  • w dniu przyjazdu i w dniu wyjazdu pacjent nie korzysta z zabiegów rehabilitacyjnych,
  • leczenie trwa od 3 do 6 tygodni w zależności od rodzaju schorzenia i stanu pacjenta,
  • pacjenci obligatoryjnie nie mogą być wypisani w dniu, w którym korzystali z zabiegów rehabilitacyjnych,
  • „MEDYK” nie udziela przepustek pacjentom leczonym w ramach umowy z NFZ,
  • inne planowane świadczenia medyczne, których termin pokrywa się z pobytem w MEDYKU”, jest Pan/i zobowiązany/a przełożyć na inny termin.

 

Obowiązuje przedpłata za pobyt na konto:
1) za pobyt w pokoju 2-osobowym – 700 zł,
2) w apartamencie – 1 400 zł

Wpłaty na konto ROMED sp. z o.o. BS Stegna nr konta 24 8308 0001 0007 2498 2000 0010 z dopiskiem pobyt w MEDYK.

W TYTULE PRZELEWU PROSIMY PODAĆ NAZWISKO, IMIĘ ORAZ TERMIN POBYTU.
PRZEDPŁATY NALEŻY DOKONAĆ NA 30 DNI PRZED WYZNACZONYM TERMINEM PRZYJAZDU.

Bezkosztowej anulacji pobytu można dokonać na 30 dni przed planowanym przyjazdem do Zakładu „Medyk”

„Powyższa przedpłata stanowi zadatek w rozumieniu art. 394 Kodeksu Cywilnego”.

Przy anulacji pobytu między 30 a 15 dniem przed planowanym przyjazdem Zakładu „Medyk” zostanie potrącone 50% wartości przedpłaty.

W przypadku anulacji pobytu w terminie krótszym niż 15 dni przed planowanym przyjazdem wpłacona przedpłata przepada na rzecz Zakładu „Medyk”.

Zmiana wyznaczonego terminu możliwa jest tylko na pisemny wniosek z uzasadnieniem medycznym (wypis ze szpitala, zaświadczenie lekarskie itp.) lub przyczyn losowych, wówczas pacjent trafia na koniec listy osób oczekujących w kolejce. Obecny czas oczekiwania ok. 1,5 roku, może się on wydłużyć z powodu na dużą ilość wpływających dokumentacji medycznych.

Przy zmianie terminu z innych powodów niż w/w przedpłata przepada na rzecz Zakładu „Medyk”.

POTWIERDZENIE PRZYJAZDU DO ZAKŁADU REHABILITACJI MEDYK POD NR TEL: 55 247 89 69 LUB 55 246 93 30

Prosimy pacjentów o zabranie ze sobą całej posiadanej  dokumentacji medycznej. W oddziale obowiązuje identyfikacja pacjentów poprzez noszenie opaski na ręku.

BAZA REHABILITACYJNA

Leczenie

Leczenie w oddziale trwa od 3 do 6 tygodni, w zależności od rodzaju schorzenia i stanu fizycznego pacjenta. Pacjent korzysta średnio z 5 zabiegów rehabilitacyjnych dziennie przez 6 dni w tygodniu, według wskazań lekarskich. Są to zabiegi z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii, hydroterapii , balneologii oraz masażu.

BAZA REHABILITACYJNA

Świadczenia

Świadczenia rozpoczynają się obiadem pierwszego dnia pobytu a kończą się śniadaniem ostatniego dnia pobytu. Dzień pierwszy i ostatni są dniami bez zabiegów. Pacjenci obligatoryjnie nie mogą być wypisani w dniu, w którym korzystali z zabiegów rehabilitacyjnych.

Zobacz także


POKAŻ DRUGI ODDZIAŁ

Szpital Jantar

BAZA REHABILITACYJNA

Poradnik Pacjenta

BAZA REHABILITACYJNA

Cennik zabiegów